Real Time Web Analytics

Quản lý Shop

Phần mềm quản lý Shop Cơ Bản

- Quản lý shop thời trang, siêu thị mini, tạp hóa, giầy dép

1,500,000 ₫

Phần mềm quản lý Shop Nâng Cao

- Quản lý shop thời trang, siêu thị mini, tạp hóa, giầy ...

2,500,000 ₫

Phần mềm quản lý Shop Chuyên Nghiệp

- Quản lý, theo dõi doanh thu qua internet, quản lý thông minh, ...

3,500,000 ₫