Real Time Web Analytics

Quản lý Nhà Thuốc

Phần mềm quản lý Nhà Thuốc Cơ Bản

- In tem mã vạch theo nhà cung cấp hoặc theo mã nội bộ

3,500,000 ₫

Phần mềm quản lý Nhà Thuốc Nâng Cao

Quản lý danh mục thuốc theo tên, nhà sản xuất, chủng ...

4,500,000 ₫

Phần mềm quản lý Nhà Thuốc Chuyên Nghiệp

Quản lý từ xa qua internet, quản lý danh mục thuốc theo tên, ...

6,000,000 ₫