Real Time Web Analytics

Quản lý Nhà Hàng

Phần mềm quản lý Nhà Hàng Cơ Bản

- Sử dụng đơn giản, quản lý theo khu vực với đơn giá ...

2,000,000 ₫

Phần mềm quản lý Nhà Hàng Nâng Cao

- Sử dụng đơn giản, quản lý theo khu vực với đơn giá ...

2,500,000 ₫

Phần mềm quản lý Nhà Hàng Chuyên Nghiệp

- Quản lý từ xa qua internet, sử dụng cực kỳ đơn giản, ...

3,500,000 ₫