Real Time Web Analytics

Quản lý Bida

Phần mềm quản lý Bida Cơ Bản

- Sử dụng cực kỳ đơn giản, thao tác nhanh, gọn, chính xác.

1,500,000 ₫

Phần mềm quản lý Bida Nâng Cao

- Sử dụng cực kỳ đơn giản, thao tác nhanh, gọn, chính xác.

2,500,000 ₫

Phần mềm quản lý Bida Chuyên Nghiệp

- Quản lý, theo dõi doanh thu từ xa qua internet, bán hàng nhanh, tiện lợi

3,500,000 ₫