Real Time Web Analytics

Máy tính tiền

Máy Tính Tiền Procash 8000S

Quản lý tối đa 30.000 mặt hàng hoặc mã vạch. Quản lý 100 bàn/phòng. Quản ...

4,699,000 ₫

Máy Tính Tiền Casio TE-4000F

Quản lý từ 5000-25000 mặt hàng sử dụng mã vạch. Quản lý 99 nhóm hàng, ...

15,500,000 ₫

Máy Tính Tiền Casio SE C300

Quản lý 2000 mặt hàng, 4 mức thuế và 200 nhóm hàng: 50 ca bán. Quản lý ...

6,299,000 ₫

Máy Tính Tiền Topcash Al- G1

Quản lý tối đa 12.000 mặt hàng. Quản lý 100 bàn/phòng. Quản lý tồn ...

4,399,000 ₫

Máy Tính Tiền Topcash Al-H10

Thiết kế di động. Quản lý 100 bàn hoặc phòng. Có 3 mức giá.

6,799,000 ₫

Máy Tính Tiền Topcash Al-S10

Quản lý 100 bàn hoặc phòng. Có 3 mức giá. Kiểu in: Nhiệt

4,099,000 ₫

Máy Tính Tiền Casio SE S300

Quản lý 2000 mặt hàng trong 60 phím bấm với 50 ca bán hàng; quản lý 200 ...

5,399,000 ₫

Máy Tính Tiền Topcash Al- K1

Quản lý 6.000 mã hàng. 100 bàn hoặc phòng. Có 3 mức giá: giá bán, giá ...

4,099,000 ₫
Trang 2/2