Real Time Web Analytics

Casio

Máy Tính Tiền Casio SE S300

Quản lý 2000 mặt hàng trong 60 phím bấm với 50 ca bán hàng; quản lý 200 ...

5,399,000 ₫

Máy Tính Tiền Casio SE C300

Quản lý 2000 mặt hàng, 4 mức thuế và 200 nhóm hàng: 50 ca bán. Quản lý ...

6,299,000 ₫

Máy Tính Tiền Casio SE C450

Quản lý 3.000 mặt hàng, 3.000 mã vạch và 50 ca bán. Máy in nhiệt khổ ...

7,500,000 ₫

Máy Tính Tiền Casio TE-4000F

Quản lý từ 5000-25000 mặt hàng sử dụng mã vạch. Quản lý 99 nhóm hàng, ...

15,500,000 ₫

Máy Tính Tiền Casio SE S400

Quản lý 3.000 mặt hàng, 3.000 mã vạch và 50 ca bán. Máy in nhiệt khổ ...

7,000,000 ₫

Máy Tính Tiền Casio QT-6000

Quản lý 200 bàn/phòng Quản lý 99 nhóm hàng, 9.999 mặt hàng. Quản lý & ...

32,999,000 ₫