Real Time Web Analytics

Opticon

Máy Quét Mã Vạch Opticon H22 2D

H22 sử dụng màn hình cảm ứng và hệ điều hành Windowns Mobile 6.5.3 mới ...

30,700,000 ₫

Máy Quét Mã Vạch Opticon L-50C

- Tốc độ quét : 300 scans/second - Quét cầm tay hoặc tự động. - Kính ...

2,050,000 ₫

Máy Quét Mã Vạch Opticon H27

- Android 4.2.2 - Qualcomm Dual Core -1.5 GHz - Bộ nhớ 8 GB - Quét ...

28,400,000 ₫

Máy Quét Mã Vạch Opticon C37

- Tốc độ quét : 200 scans/second - Quét cầm tay hoặc tự động. - Kính ...

2,050,000 ₫

Máy Quét Mã Vạch Opticon H27 2D

- Android 4.2.2 - Qualcomm Dual Core -1.5 GHz - Bộ nhớ 8 GB - Quét ...

30,400,000 ₫

Máy Quyét Mã Vạch Opticon OPR-3201

- Tốc độ quét : 100 scans/second - Quét cầm tay hoặc tự động. - Kính ...

2,500,000 ₫

Máy Quét Mã Vạch Opticon H32

- Hệ điều hành : Windows Embedded Compact 7 - Màn hình : 2.8”, 240 x 320 ...

17,200,000 ₫

Máy Quét Mã Vạch Opticon OPR-2001

- Tốc độ quét : 100 scans/second - Quét cầm tay hoặc tự động. - Kính ...

4,050,000 ₫

Máy Quét Mã Vạch Opticon H32 2D

- Hệ điều hành : Windows Embedded Compact 7 - Màn hình : 2.8”, 240 x 320 ...

17,200,000 ₫
Trang 1/3