Real Time Web Analytics

KingPos

Máy quét mã vạch KingPos SL-1300

Tốc độ : 300 dòng / giây Độ phân giải : 3 mil Khoảng cách quét : 0 – ...

1,300,000 ₫

Máy quét mã vạch KingPos SL-1300W

Tốc độ : 300 dòng / giây Độ phân giải : 3 mil Khoảng cách quét : 0 – ...

3,300,000 ₫

Máy quét mã vạch KingPos SO-1400

Tốc độ : 36 dòng / giây Độ phân giải : 5 mil Khả năng quét : Có thê ...

4,750,000 ₫

Máy quét mã vạch KingPos SO-1500

Tốc độ : 36 dòng / giây Dòng quét : 75 dòng/ giây (1 tia), 1.500 dòng / ...

5,600,000 ₫

Máy quét mã vạch KingPos SI-2300

Công nghệ quét : Laser 650nm Tốc độ : 4 inch / giây Độ phân giải : 6.6 ...

4,600,000 ₫

Máy quét mã vạch KingPos SI-2310

Công nghệ quét : Laser 617nm CPU : 32 bit Tốc độ : 4 inch / ...

4,400,000 ₫

Máy quét mã vạch không dây Kingpos SL-1310W

Công nghệ quét : Laser 650nm CPU : 32 bit Tốc độ : 300 dòng / giây Độ ...

3,450,000 ₫

Máy quét mã vạch không dây Kingpos SL-1320W

Công nghệ quét : Laser 650nm CPU : 32 bit Tốc độ : 300 dòng / giây Độ ...

3,450,000 ₫

Máy quét mã vạch không dây Kingpos SL-1330W

- Công nghệ quét : Laser 650nm - CPU : 32 bit Tốc độ : 200 dòng / giây ...

3,350,000 ₫