Real Time Web Analytics

Honeywell

Máy đọc mã vạch Honeywell MS-5145

Đọc một tia nhấn nút, tốc độ đọc 72lines/giây • Giao tiếp USB • Giao ...

1,700,000 ₫

Máy đọc mã vạch Honeywell MS-7820

- Đọc 20 tia tự động, tốc độ đọc 1.800lines/giây Option: kết nối EAS ...

6,850,000 ₫

Chân đế máy đọc mã vạch Honeywell Xenon 1900GSR

Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) Xenon 1900SR Đọc mã vạch 1D và 2D ...

940,000 ₫
Trang 2/2