Real Time Web Analytics

TSC

Máy in mã vạch TSC TTP-244 Plus

-Tốc độ in: 4 IPS. Độ phân giải: 203 dpi -Bề rộng in ...

5,200,000 ₫

Máy in mã vạch TSC TTP-244 Pro

-Tốc độ in: 5 IPS. Độ phân giải: 203 dpi -Bề rộng in ...

5,350,000 ₫

Máy in mã vạch TTP TA300

-Tốc độ in: 4 IPS. Độ phân giải: 300 dpi -Bề rộng in ...

8,450,000 ₫

Máy in mã vạch TTP ME 240

-Tốc độ in: 6 IPS. Độ phân giải: 203 dpi -Bề rộng in ...

14,500,000 ₫

Máy in mã vạch TTP ME 340

-Tốc độ in: 4 IPS. Độ phân giải: 300 dpi -Bề rộng in ...

17,900,000 ₫