Real Time Web Analytics

Godex

Máy in mã vạch EZ - 1100 PLUS

-Tốc độ in: 4 IPS -Độ phân giải: 203 dpi

5,500,000 ₫

Máy in mã vạch GODEX - G500

-Tốc độ in: 5 IPS -Độ phân giải: 203 dpi

5,100,000 ₫

Máy in mã vạch GODEX - G530

-Tốc độ in: 4 IPS -Độ phân giải: 300 dpi

8,100,000 ₫

Máy in mã vạch GODEX - EZ2250I

-Tốc độ in: 7 IPS -Độ phân giải: 203 dpi

17,900,000 ₫

Máy in mã vạch GODEX - EZ2150

-Tốc độ in: 4 IPS -Độ phân giải: 300 dpi

19,000,000 ₫

Máy in mã vạch GODEX - EZ2050

-Tốc độ in: 6 IPS -Độ phân giải: 203 dpi

13,540,000 ₫

Máy in mã vạch GODEX EZ-2200

- Độ phân giải: 203 dpi/8 dots per mm. - Chiều rộng in tối ...

16,500,000 ₫