Real Time Web Analytics

Citizen

Máy In Mã Vạch Citizen CL-S700

Độ rộng in được: 4.1" (10.4 cm -max) Độ phân giải :203 ...

25,499,000 ₫

Máy In Mã Vạch Citizen CL-E720

Độ phân giải : 203 dpi (8 dots per mm) Độ rộng in được: ...

22,150,000 ₫

Máy In Mã Vạch Citizen CL-S321

Độ rộng in được : 4.25 inches (108 mm) Độ phân giải ...

6,550,000 ₫

Máy In Mã Vạch Citizen CL-S331

Độ rộng in được : 4.25 inches (108 mm) Độ phân giải : 300 ...

7,250,000 ₫

Máy In Mã Vạch Citizen CL-S6621

Độ rộng in được : 6.6 inches (168 mm) Độ phân giải ...

31,500,000 ₫

Máy In Mã Vạch Citizen CLP-S621

Độ rộng in được :4.1" (10.4 cm) Độ phân giải 203 ...

13,200,000 ₫

Máy In Mã Vạch Citizen CLP-s631

Độ rộng in được : 4.1" (10.4 cm) Độ phân giải 300 ...

17,600,000 ₫