Real Time Web Analytics

Citizen

Máy In Hóa Đơn Citizen CT-S310II

Tốc độ in ên tới 160mm/giây. Sử dụng được 2 khổ giấy in: 58mm và 80mm. ...

3,800,000 ₫

Máy In Hóa Đơn Citizen CT-S310

Tốc độ in : Max. 150mm/sec. (23.6 lines/sec.) Phương thức in : In ...

3,750,000 ₫

Máy In Hóa Đơn Citizen CT-S281

Tốc độ in :80mm/giây Phương thức in : In nhiệt Độ rộng trang in :58mm ...

4,990,000 ₫

Máy In Hóa Đơn Citizen CT-S601

Tốc độ in: Max. 200mm/sec. Phương thức in :In nhiệt trực tiếp Kích ...

4,150,000 ₫

Máy In Hóa Đơn Citizen CT-S651

Tốc độ in : Max. 300mm/sec. Phương thức in :In nhiệt trực tiếp Kích ...

4,800,000 ₫

Máy In Hóa Đơn Citizen CT-S851

Tốc độ in :Max. 300mm/sec. Phương thức in :In nhiệt trực tiếp Kích ...

5,350,000 ₫