Real Time Web Analytics

Dataprint

Máy in hóa đơn Dataprint KP-C9

Tốc độ in : 250 mm/s Khổ giấy : Giấy cuộn 80 mm Dao cắt : Cắt giấy tư ...

2,600,000 ₫

Máy in hóa đơn Dataprint KP-C9F

Tốc độ in : 250 mm/s Khổ giấy : Giấy cuộn 80 mm Dao cắt : Cắt giấy tư ...

2,700,000 ₫

Máy in hóa đơn Dataprint KP-C9K

Tốc độ in : 200 mm/s Khổ giấy : Giấy cuộn 80 mm Dao cắt : Cắt giấy tư ...

4,900,000 ₫

Máy in hóa đơn Dataprint KP-C9P

Tốc độ in : 200 mm/s Khổ giấy : Giấy cuộn 80 mm Dao cắt : Cắt giấy tư ...

3,600,000 ₫

Máy in hóa đơn Dataprint KP-B10

Tốc độ in : 60 mm/s Khổ giấy : Giấy cuộn 58 mm Pin : 1500 mAh Kết nối ...

3,550,000 ₫

Máy in hóa đơn Dataprint KP-B20

Tốc độ in : 90 mm/s Khổ giấy : Giấy cuộn 58 mm Pin : 2.000 mAh Kết nối ...

4,550,000 ₫

Máy in hóa đơn Mini Receipt Printer 581U

Tốc độ in cực nhanh 100mm/s. Chế độ in nhiệt. Khổ giấy giấy cuộn 58mm.

1,100,000 ₫

Máy In Hóa Đơn Dataprint KP-C260K

Tốc độ in : Cực nhanh 260mm/s Khổ giấy : Giấy cuộn 80mm Dao cắt : Cắt ...

2,750,000 ₫

Máy In Hóa Đơn Dataprint KP-C250

Tốc độ in : Cực nhanh 250mm/s Khổ giấy : Giấy cuộn 80mm Dao cắt : Cắt ...

2,600,000 ₫
Trang 1/2