Real Time Web Analytics

Máy hủy giấy

MÁY HỦY GIẤY NIDEKA PSH 120

- Lưỡi cắt làm bằng thép đặc biệt - Cắt giấy, kim ghim, kim kẹp, CD & ...

3,000,000 ₫

Máy Hủy Giấy Binno C12

Miệng cắt : 220mm Loại hủy : Vụn Kích cở hủy : 5 x 38 mm Số ...

4,199,000 ₫

Máy Hủy Giấy Gbc Alpha Confetti

Kiểu hủy: Hủy vụn Công suất hủy: 5 tờ (70gsm/A4) Kích cỡ hủy: 4 x 38 ...

1,450,000 ₫

Máy Hủy Giấy Binno C16

Số tờ hủy : 16-19 tờ ( A4 ) Dung lượng : 22 lít Kích thướt : 340 x 248 ...

5,499,000 ₫

Máy Hủy Giấy Gbc Silencio V30WS

Kiểu hủy: Hủy sợi Công suất hủy: 5 tờ (70gsm/A4) Kích cỡ hủy: 6 ...

1,750,000 ₫

Máy Hủy Giấy Binno C33

Hủy Kim kẹp Hủy Kim bấm, ghim bấm Hủy Card, thẻ, thiệp Hủy Đĩa CD/DVD

Máy Hủy Giấy Gbc Silencio V35WS

Kiểu hủy: Hủy vụn Công suất hủy: 5 tờ (70gsm/A4) Kích cỡ hủy: 4 x 45 ...

2,150,000 ₫

Máy Hủy Giấy Binno C30

Hủy Kim kẹp Hủy Kim bấm, ghim bấm Hủy Card, thẻ, thiệp Hủy Đĩa CD/DVD

9,690,000 ₫

Máy Hủy Giấy Gbc Duo

Kiểu hủy: Hủy vụn Công suất hủy: 11 tờ (70gsm/A4) Kích cỡ hủy: 4x45 ...

2,650,000 ₫