Real Time Web Analytics

Timmy

MÁY HỦY GIẤY TIMMY B-CC12

Lưỡi cắt làm bằng thép đặc biệt Cắt được giấy, kim ghim, kim kẹp, Thẻ ...

2,650,000 ₫

MÁY HỦY GIẤY TIMMY B-CC5

Lưỡi cắt làm bằng thép đặc biệt Cắt được giấy, kim ghim, kim kẹp Tự ...

2,299,000 ₫

MÁY HỦY GIẤY TIMMY B-CC15

Cắt được giấy, kim ghim, kim kẹp, Thẻ Nhựa, CD Tự động tắt mở khi huỷ

3,200,000 ₫

MÁY HỦY GIẤY TIMMY B-S16T

Cắt giấy, kim ghim, kim kẹp, CD & thẻ PVC Tự động tắt mở khi huỷ Chế độ ...

2,900,000 ₫