Real Time Web Analytics

Nideka

MÁY HỦY GIẤY NIDEKA PSF080

Cắt được giấy, kim ghim, kim kẹp.CD,thẻ nhựa Tự động ...

2,199,000 ₫

MÁY HỦY GIẤY NIDEKA PSF100

Cắt được giấy, kim ghim, kim kẹp.CD,thẻ nhựa Tự động ...

2,700,000 ₫

MÁY HỦY GIẤY NIDEKA PSH100

Cắt được giấy, kim ghim, kim kẹp.CD,thẻ nhựa

3,700,000 ₫

MÁY HỦY GIẤY NIDEKA PSH 160

- Cắt giấy, kim ghim, kim kẹp, CD & thẻ PVC - Tự động tắt ...

3,900,000 ₫

MÁY HỦY GIẤY NIDEKA PSH 080

- Cắt giấy, kim ghim, kim kẹp, CD & thẻ PVC - Tự động tắt ...

2,800,000 ₫

MÁY HỦY GIẤY NIDEKA PSH 120

- Lưỡi cắt làm bằng thép đặc biệt - Cắt giấy, kim ...

3,000,000 ₫