Real Time Web Analytics

Gbc

Máy Hủy Giấy Gbc Silencio V30WS

Kiểu hủy: Hủy sợi Công suất hủy: 5 tờ (70gsm/A4) Kích cỡ hủy: 6 ...

1,750,000 ₫

Máy Hủy Giấy Gbc Silencio V35WS

Kiểu hủy: Hủy vụn Công suất hủy: 5 tờ (70gsm/A4) Kích cỡ hủy: 4 x 45 ...

2,150,000 ₫

Máy Hủy Giấy Gbc Duo

Kiểu hủy: Hủy vụn Công suất hủy: 11 tờ (70gsm/A4) Kích cỡ hủy: 4x45 ...

2,650,000 ₫

Máy Hủy Giấy Gbc 21CDXM

Kiểu hủy: Hủy siêu vụn Công suất hủy: 8 tờ (70gsm/A4) Kích cỡ hủy: 2 ...

5,300,000 ₫

Máy Hủy Giấy Gbc 31CDX

Kiểu hủy: Hủy vụn Công suất hủy: 18 tờ (70gsm/A4) Kích cỡ hủy: 4 x 40 ...

6,950,000 ₫

Máy Hủy Giấy Gbc PROSTYLE +

Kiểu hủy: Vụn Công suất hủy: 12 tờ Kích cỡ hủy: 4 x 35 Khả năng hủy: ...

4,250,000 ₫

Máy Hủy Giấy Gbc RDS 2250

Kiểu hủy: Hủy sợi (hủy liên tục) Hủy giấy, kim kẹp, kim bấm, CD Công ...

13,150,000 ₫

Máy Hủy Giấy Gbc Swinglines C 30 – 36

Kiểu hủy: Hủy sợi, Hủy liên tục Công suất hủy: 30 - 32 tờ ...

42,499,000 ₫

Máy Hủy Giấy Gbc Alpha Confetti

Kiểu hủy: Hủy vụn Công suất hủy: 5 tờ (70gsm/A4) Kích cỡ hủy: 4 x 38 ...

1,450,000 ₫