Real Time Web Analytics

Máy hủy giấy

Máy Hủy Giấy Binno C30

Hủy Kim kẹp Hủy Kim bấm, ghim bấm Hủy Card, thẻ, thiệp Hủy Đĩa CD/DVD

9,690,000 ₫

Máy Hủy Giấy Gbc Duo

Kiểu hủy: Hủy vụn Công suất hủy: 11 tờ (70gsm/A4) Kích cỡ hủy: 4x45 ...

2,650,000 ₫

Máy Hủy Giấy Binno C80

Hủy Kim kẹp Hủy Kim bấm, ghim bấm Hủy Card, thẻ, thiệp Hủy Đĩa ...

30,100,000 ₫

Máy Hủy Giấy Gbc 21CDXM

Kiểu hủy: Hủy siêu vụn Công suất hủy: 8 tờ (70gsm/A4) Kích cỡ hủy: 2 ...

5,300,000 ₫

Máy Hủy Giấy Binno C50

Hủy Kim kẹp Hủy Kim bấm, ghim bấm Hủy Card, thẻ, thiệp Hủy Đĩa ...

12,899,000 ₫

Máy Hủy Giấy Gbc 31CDX

Kiểu hủy: Hủy vụn Công suất hủy: 18 tờ (70gsm/A4) Kích cỡ hủy: 4 x 40 ...

6,950,000 ₫

MÁY HỦY GIẤY NIDEKA PSF100

Cắt được giấy, kim ghim, kim kẹp.CD,thẻ nhựa Tự động tắt mở khi huỷ, chế ...

2,700,000 ₫

Máy Hủy Giấy Gbc PROSTYLE +

Kiểu hủy: Vụn Công suất hủy: 12 tờ Kích cỡ hủy: 4 x 35 Khả năng hủy: ...

4,250,000 ₫

MÁY HỦY GIẤY NIDEKA PSH100

Cắt được giấy, kim ghim, kim kẹp.CD,thẻ nhựa

3,700,000 ₫
Trang 1/4