Real Time Web Analytics

Máy hút ẩm

Máy hút ẩm FujiE HM-690EB

- Dòng máy cơ: Compressor - Công suất hút ẩm 90 lít/ngày, dễ di động, ...

13,500,000 ₫

Máy hút ẩm Aikyo AD–50EU

- Công suất hút ẩm: 50 lít/ngày (30oC/80%) - Công suất điện tiêu thụ ...

7,000,000 ₫

Máy hút ẩm FujiE HM-630EB

- Dòng máy cơ: Compressor - Công suất hút ẩm 30 lít/ngày, dễ di động, ...

7,320,000 ₫

Máy hút ẩm Aikyo AD–1500B

- Công suất hút ẩm: 145 lít/ngày (30oC/80%) - Lưu lượng khí khô: 1500 ...

13,850,000 ₫

Máy hút ẩm FujiE HM-6105EB

- Dòng máy cơ: Compressor - Công suất hút ẩm 105 lít/ngày, dễ di động, ...

15,300,000 ₫

Máy hút ẩm FujiE HM-6180EB

- Dòng máy cơ : Compressor - Công suất hút ẩm 180 lít/ngày, dễ di động, ...

31,900,000 ₫

Máy hút ẩm FujiE HM-6120EB

- Dòng máy cơ: Compressor - Công suất hút ẩm 120 lít/ngày, dễ di động, ...

16,520,000 ₫

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-920EC

Công suất hút ẩm 20 lít /24 giờ (ở điều kiện 30oC, 80%) Bảo vệ thiết bị ...

5,200,000 ₫

Máy hút ẩm FujiE HM-1388D

- Dòng máy cơ: Compressor - Công suất hút ẩm 138lít /24 giờ (ở điều kiện ...

16,800,000 ₫
Trang 1/4