Real Time Web Analytics

Xinda

MÁY ĐẾM TIỀN XINDA SUPER BC-28

Ðếm các loại tiền polymer và cotton, bãng tải dài Kiểm giả siêu chuẩn, ...

5,650,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN XINDA SUPER BC-28F

+ Ðếm các loại tiền polymer và cotton, bãng tải dài + Kiểm giả siêu ...

5,590,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN XINDA XD 915

- Máy đếm tiền kiểu dáng mới đẹp - Kiểm tra tiền giả phát sáng bằng tia ...

2,300,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN KORUS 01

- Máy đếm tiền Polymer và Cotton - Đếm và phát hiện tiền giả băng tia UV

2,350,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN MAXTER MX-388

- Polymer và Cotton USD & Euro - Đếm và phát hiện tiền giả băng tia UV ...

2,000,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN TD-5CR

- Máy đếm tiền tự động, đạt độ ổn định cao. - Tốc độ đếm>1000 tờ/ph. - ...

2,200,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN XINDA 0181

Máy đếm tiền chuyên dụng đa năng - Máy đếm tiền Polymer và Cotton - ...

2,545,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN XINDA 0186

Máy đếm tiền Cotton và Polymer thông thường hoàn toàn tự động Băng tải ...

2,850,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN XINDA 1000J

- Máy đếm tiền giấy coton, tiền polymer tự động - Tự động xóa số hoặc tự ...

2,650,000 ₫
Trang 1/2