Real Time Web Analytics

Máy đếm tiền

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 8800C

- Polymer và Cotton USD & Euro - Đếm và phát hiện tiền giả băng tia UV ...

2,300,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN FENGJIN 5700B

Đếm tiền tự động Đếm tốt tiền giấy và tiền Polyme.

6,750,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN BALION NH-312

-Máy đếm tiền dạng nằm dài -Tự động khởi động và dừng -Tự động xóa số, ...

2,880,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 2300C

- Máy đếm tiền dạng vuông - Đếm thông thường. - Tự động khởi động ...

2,300,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN XINDA 0181

Máy đếm tiền chuyên dụng đa năng - Máy đếm tiền Polymer và Cotton - ...

2,545,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN ZJ-5500B

Phân biệt tiền giả:12 bộ tia tử ngoại,6 bộ tia hồng ngoại,2 bộ cảm biến ...

6,000,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 688

- Loại tiền: Tiền giấy và Polime - Mặt số:2 mặt số, mặt số kéo dài - ...

5,950,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 9688

- Hệ thống LED tinh vi, kết hợp với DB &JR, không gian phần mềm nâng cấp ...

6,600,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN FENGJIN J08B

- Chức năng đếm mẻ, tách tờ - Đếm tiền Polyme, Cotton, ngoai tệ..

2,600,000 ₫