Real Time Web Analytics

Oudis

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 8800

+ Máy đếm tiền dạng vuông + Tự động khởi động và dừng + Tự ...

5,900,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 300

- Đếm cộng dồn, ấn định số tờ cần đếm, chia mẻ Màn hình hiển thị hai mặt ...

6,250,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 8800C

- Polymer và Cotton USD & Euro - Đếm và phát hiện tiền giả băng tia UV ...

2,300,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 688

- Loại tiền: Tiền giấy và Polime - Mặt số:2 mặt số, mặt số kéo dài - ...

5,950,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 9688

- Hệ thống LED tinh vi, kết hợp với DB &JR, không gian phần mềm nâng cấp ...

6,600,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 2012A

+ Máy đếm tiền dạng nằm dài + Tự động khởi động và dừng + Tự ...

3,000,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 9900

- Máy đếm tiền và kiểm tra các loại tiền giả, siêu giả cao cấp

6,400,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 2016A

- Polymer và Cotton USD & Euro - Đếm và phát hiện tiền giả băng tia UV ...

3,000,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS BC-29

- Nguyên lý kiểm giả áp dụng chương trình LED chống giả công nghệ cao ...

6,600,000 ₫
Trang 1/3