Real Time Web Analytics

Oudis

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 5900A

Hoàn toàn mới, năm 2015 New Máy đếm tiền Polymer và Cotton , ...

2,780,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 6900A

Máy đếm tiền Polymer và Cotton , USD , Euro.Đếm và phát ...

2,780,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 8800

+ Máy đếm tiền dạng vuông + Tự động khởi động ...

5,900,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 300

- Đếm cộng dồn, ấn định số tờ cần đếm, chia mẻ ...

6,250,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 8800C

- Polymer và Cotton USD & Euro - Đếm và phát hiện tiền giả ...

2,300,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 688

- Loại tiền: Tiền giấy và Polime - Mặt số:2 mặt số, ...

5,950,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 9688

- Hệ thống LED tinh vi, kết hợp với DB &JR, không gian phần ...

6,600,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 2012A

+ Máy đếm tiền dạng nằm dài + Tự động khởi động ...

3,000,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 9900

- Máy đếm tiền và kiểm tra các loại tiền giả, siêu giả ...

6,400,000 ₫
Trang 1/3