Real Time Web Analytics

Fengjin

MÁY ĐẾM TIỀN FENGJIN 5288 C

Đếm tiền tự động. Đếm tốt tiền giấy và tiền ...

2,750,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN FENGJIN 5500 C

- Kiểu dáng: máy nằm dài - Đếm tiền Polyme, Cotton, ngoại ...

3,850,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN FENGJIN 5500B

Phân biệt tiền giả: 12 bộ tia tử ngoại, 6 bộ tia hồng ...

6,950,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN FENGJIN 5700B

Đếm tiền tự động Đếm tốt tiền giấy và tiền ...

6,750,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN FENGJIN J08B

- Chức năng đếm mẻ, tách tờ - Đếm tiền Polyme, Cotton, ...

2,600,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN FENGJIN J08G

- Chức năng đếm mẻ, tách tờ - Đếm tiền Polyme, Cotton, ...

2,800,000 ₫