Real Time Web Analytics

Cashta

MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA 3900UV

* Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết ...

2,300,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA 4500UV

- Máy đếm tiền Cao cấp CASHTA 4500UV - Đếm hoàn toàn tự ...

2,400,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA 5800UV

- Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền - ...

5,650,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA 6300UV

* Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết ...

2,500,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA 8600W

- Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền - ...

5,400,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA 9700W

- Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo ...

5,650,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA 9800

* Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết ...

6,550,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA A10

- Phân biệt tiền giả polymer: 12 bộ tia tử ngoại, 90 bộ ...

6,800,000 ₫

MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA A11

- Phân biệt tiền giả polymer: 12 bộ tia tử ngoại, 90 bộ ...

6,800,000 ₫