Real Time Web Analytics

Máy chấm công

Máy Chấm Công WSE-2700A

Tự động cuốn thẻ vào in và đẩy thẻ lên. Tự động ...

2,390,000 ₫

Máy chấm công Sunbeam 1888G

Số vân tay tích hợp: 2000 Giao dịch lưu trữ: 100.000 Chế ...

2,799,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 879A

- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt ...

4,600,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 839A

Quản lý đến 3.000 dấu vân tay& 3000 Thẻ cảm ứng + ...

4,500,000 ₫

Máy Chấm Công Ronald Jack SC-103

Quản lý đến 30.000 thẻ cảm ứng Dung lượng bộ nhớ ...

2,800,000 ₫

Máy Chấm Công Ronald Jack T6+ID

- Công suất: 3000 vân tay + thẻ cảm ứng - Bộ nhớ trong : ...

2,999,000 ₫

Máy Chấm Công WSE-2700D

Tự động cuốn thẻ vào in và đẩy thẻ lên. Tự động ...

2,410,000 ₫

Máy chấm công Sunbeam 1888F

Số vân tay tích hợp: 2000 Giao dịch lưu trữ: 100.000 Chế ...

2,950,000 ₫

Thiết Bị Kiểm Soát Cửa Gigata F04

- Quản lý đến 1500 dấu vân tay + 1500 thẻ cảm ứng - ...

3,300,000 ₫