Real Time Web Analytics

Máy chấm công

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 779A

Quản lý đến 3.000 dấu vân tay& 3000 Thẻ cảm ứng + Password Một người có ...

4,400,000 ₫

Máy Chấm Công Ronald Jack SC-403

Quản lý đến 30.000 thẻ cảm ứng Dung lượng bộ nhớ 50.000 In/Out Chấm ...

2,800,000 ₫

Máy Chấm Công Ronald Jack 4000TID-C

- Công suất: 4000 vân tay + thẻ cảm ứng - Bộ nhớ trong : 100.000 lần ...

2,900,000 ₫

Máy Chấm Công WSE-2700A

Tự động cuốn thẻ vào in và đẩy thẻ lên. Tự động cập nhật lại ngày giờ ...

2,390,000 ₫

Máy chấm công Sunbeam 1888G

Số vân tay tích hợp: 2000 Giao dịch lưu trữ: 100.000 Chế độ kiểm tra: ...

2,799,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 879A

- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp. - Quản lý đến ...

4,600,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 839A

Quản lý đến 3.000 dấu vân tay& 3000 Thẻ cảm ứng + Password Một người có ...

4,500,000 ₫

Máy Chấm Công Ronald Jack SC-103

Quản lý đến 30.000 thẻ cảm ứng Dung lượng bộ nhớ 50.000 In/Out. Lấy dữ ...

2,800,000 ₫

Máy Chấm Công Ronald Jack T6+ID

- Công suất: 3000 vân tay + thẻ cảm ứng - Bộ nhớ trong : 100.000 lần ...

2,999,000 ₫