Real Time Web Analytics

Máy chấm công

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack X-938C

Quản lý đến 3.000 dấu vân tay& 3000 Thẻ cảm ứng + ...

3,950,000 ₫

Đầu Đọc Vân Tay Gigata ZK7500

Đầu đọc vân tay Kết nối với máy tính qua cổng ...

1,699,000 ₫

Máy Chấm Công Granding T2

- Công suất: 500 vân tay - Pin lưu điện dùng trong 4 ...

2,700,000 ₫

Máy Chấm Công Ronald jack RJ-2200N

Tự động cuốn thẻ vào in và đẩy thẻ lên. Tự động ...

3,100,000 ₫

Máy Chấm Công Silicon TR-7700

Có thể in hơn 24 lần / phút vào tốc độ trung bình - Tự ...

2,750,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Granding 5000T-C

Chấm công bằng dấu vân tay + kết nối bằng Wifi - Quản ...

Máy Chấm Công Ronald Jack TECO BIO 100

Quản lý đến 6.000 dấu vân tay + Thẻ + 10,000 hình ...

5,799,000 ₫

Máy Chấm Công Gigata 909

Quản lý đến 30.000 thẻ cảm ứng Dung lượng bộ nhớ ...

3,200,000 ₫

Máy Chấm Công Granding U300C

- Công suất: 4000 vân tay + thẻ cảm ứng - Bộ nhớ trong : ...

3,300,000 ₫