Real Time Web Analytics

Wise Eye

Máy Chấm Công Wise Eye Wse 268

Công suất: 500 vân tay Pin lưu điện dùng trong 4 giờ Bộ nhớ trong : ...

2,500,000 ₫

Máy Chấm Công Wise Eye Wse 9079

Công suất: 8000/10,000 vân tay + thẻ cảm ứng, chip Intel xử lí nhanh Bộ ...

4,990,000 ₫

Máy Chấm Công Wise Eye Wse 9039

Công suất: 8000/10,000 vân tay + thẻ cảm ứng, chip Intel xử lí nhanh Bộ ...

6,150,000 ₫