Real Time Web Analytics

Umei

Máy Chấm Công Umei NE-6000

In được 6 cột ( 3 ca làm việc ) Tự động dịch cột vào, ...

3,300,000 ₫

Máy Chấm Công Umei NE-5000

In được 6 cột ( 3 ca làm việc ) Tự động cuốn thẻ và ...

3,599,000 ₫

Máy Chấm Công Umei CD-9820

Tự động dịch cột vào, ra, tăng ca Tự động cuốn thẻ ...

2,750,000 ₫