Real Time Web Analytics

Uchlda

Máy Chấm Công Uchlda K5

6 cột in, chuông báo giờ, 110-240v Tự động kéo vào/ra ...

3,599,000 ₫

Máy Chấm Công Uchlda K6

6 cột in, chuông báo giờ, 110-240v Tự động kéo vào/ra ...

3,599,000 ₫

Máy Chấm Công Uchlda C128

Quản lý 2.000 dấu vân tay. Mật khẩu Sử dụng Chip xử lý ...

3,899,000 ₫

Máy Chấm Công Uchlda C8T

Quản lý 3.000 dấu vân tay. Mật khẩu Sử dụng Chip xử lý ...

3,899,000 ₫

Máy Chấm Công Uchlda F395

Dung lượng bộ nhớ: 200.000 lần Quản lý 3.000 dấu vân tay. ...

10,250,000 ₫