Real Time Web Analytics

Silicon

Máy Chấm Công Silicon FTA-NS-2350E

Số vân tay sử dụng : 1000 vân tay (~ hơn 300 người) Số ...

2,850,000 ₫

Máy Chấm Công Silicon TA2200

Số vân tay tích hợp: 3000 Giao dịch lưu trữ: 80.000 Chế ...

3,950,000 ₫

Máy Chấm Công Silicon TA2300

Số vân tay tích hợp: 3000 Giao dịch lưu trữ: 100.000 Bộ ...

4,050,000 ₫

Máy Chấm Công Silicon TA2300+RFID

Số vân tay tích hợp: 3000 Giao dịch lưu trữ: 100.000 Bộ ...

4,050,000 ₫

Máy Chấm Công Silicon TA10

Số vân tay tích hợp : 3000 Giao dịch lưu trữ : ...

3,750,000 ₫

Máy Chấm Công Silicon TA20

Số vân tay tích hợp: 3000 Giao dịch lưu trữ: 120.000 Thời ...

4,250,000 ₫

Máy Chấm Công Silicon FTA -QC

Lưu được 3000 dấu vân tay và 100.000 lần giao dịch Màn ...

3,450,000 ₫

Máy Chấm Công Silicon FTA-U300+ID

Lưu được 1600 dấu vân tay, và 50.000 lần giao dịch. Cảm ...

3,599,000 ₫

Máy Chấm Công Silicon TR-7700

Có thể in hơn 24 lần / phút vào tốc độ trung bình - Tự ...

2,750,000 ₫