Real Time Web Analytics

Ronald jack

Máy Chấm Công Ronald Jack TECO BIO 100

Quản lý đến 6.000 dấu vân tay + Thẻ + 10,000 hình ...

5,799,000 ₫

Máy Chấm Công Ronald Jack SC-403

Quản lý đến 30.000 thẻ cảm ứng Dung lượng bộ nhớ ...

2,800,000 ₫

Máy Chấm Công Ronald Jack SC-103

Quản lý đến 30.000 thẻ cảm ứng Dung lượng bộ nhớ ...

2,800,000 ₫

Máy Chấm Công Ronald Jack X628C

- Công suất: 3000 vân tay + thẻ cảm ứng - Bộ nhớ trong : ...

2,900,000 ₫

Máy Chấm Công Ronald Jack 4000TID-C

- Công suất: 4000 vân tay + thẻ cảm ứng - Bộ nhớ trong : ...

2,900,000 ₫

Máy Chấm Công Ronald Jack T6+ID

- Công suất: 3000 vân tay + thẻ cảm ứng - Bộ nhớ trong : ...

2,999,000 ₫

Máy Chấm Công Ronald Jack U-160C

- Công suất: 3000 vân tay + thẻ cảm ứng - Bộ nhớ trong : ...

3,899,000 ₫

Máy Chấm Công Ronald jack RJ-2200A

In được 6 cột (3 ca làm việc) Tự động dịch cột vào, ...

3,100,000 ₫

Máy Chấm Công Ronald jack RJ-2200N

Tự động cuốn thẻ vào in và đẩy thẻ lên. Tự động ...

3,100,000 ₫
Trang 1/2