Real Time Web Analytics

Mita

Máy Chấm Công Mita 008

Quản lý đến 400 khuôn mặt & 10.000 Thẻ Dung lượng nhớ ...

5,400,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Mita 9X

Công suất 1.500 vân tay & 10.000 thẻ cảm ứng Bộ nhớ lưu ...

3,399,000 ₫

Máy Chấm Công Mita T500

Công suất 200 vân tay & 2000 thẻ cảm ứng Password bảo vệ ...

1,999,000 ₫

Máy Chấm Công Mita 9000C

Dung lượng lưu trữ trong máy 50.000 lần chấm thẻ Công ...

3,400,000 ₫

Máy Chấm Công Mita 9000

Công suất chứa 30.000 thẻ cảm ứng Dung lượng lưu trữ ...

3,200,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Mita 8683

Quản lý đến 10.000 dấu vân tay & 10.000 Thẻ cảm ứng + ...

4,500,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Mita 7789

Quản lý đến 3.000 dấu vân tay + 3000 thẻ + Password Một ...

4,199,000 ₫

Máy Chấm Công Mita 09

Quản lý đến 1.000 dấu vân tay + 1 0,000 thẻ Dung lượng ...

6,399,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Mita F08

Quản lý đến 4000 dấu vân tay & 4000 thẻ cảm ứng. Dung ...

4,990,000 ₫
Trang 1/2