Real Time Web Analytics

Granding

Máy Chấm Công Vân Tay Granding 3000TID

- Công suất: 4000 vân tay + thẻ cảm ứng - Bộ nhớ trong : ...

3,000,000 ₫

Máy Chấm Công Granding T2

- Công suất: 500 vân tay - Pin lưu điện dùng trong 4 ...

2,700,000 ₫

Máy Chấm Công Granding U300C

- Công suất: 4000 vân tay + thẻ cảm ứng - Bộ nhớ trong : ...

3,300,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Granding 5000T-C

Chấm công bằng dấu vân tay + kết nối bằng Wifi - Quản ...

Máy Chấm Công Vân Tay Granding GT100

- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt ...