Real Time Web Analytics

Gigata

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata T9

- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp. - Quản lý đến ...

3,000,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata T8

- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp. - Quản lý đến ...

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata T8A

- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp. - Quản lý đến ...

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 879C

- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp - Quản lý đến ...

Thiết Bị Kiểm Soát Cửa Gigata F04

- Quản lý đến 1500 dấu vân tay + 1500 thẻ cảm ứng - Dung lượng chấm ...

3,300,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 839

Quản lý đến 3.000 dấu vân tay& 3000 Thẻ cảm ứng + Password Một người có ...

3,499,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 779

Quản lý đến 3.000 dấu vân tay& 3000 Thẻ cảm ứng + Password Một người có ...

3,450,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 777

Công suất chứa 500 dấu vân tay Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 30.000 lần chấm ...

2,900,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 779A

Quản lý đến 3.000 dấu vân tay& 3000 Thẻ cảm ứng + Password Một người có ...

4,400,000 ₫
Trang 1/2