Real Time Web Analytics

Gigata

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata FA-113

Quản lýđến 3.000 dấu vân tay & 1200 khuôn mặt Dung lượng ...

7,500,000 ₫

Đầu Đọc Vân Tay Gigata ZK7500

Đầu đọc vân tay Kết nối với máy tính qua cổng ...

1,699,000 ₫

Máy Chấm Công Gigata 909

Quản lý đến 30.000 thẻ cảm ứng Dung lượng bộ nhớ ...

3,200,000 ₫

Máy Chấm Công Gigata SC700

Quản lý đến 30.000 thẻ cảm ứng Dung lượng bộ nhớ ...

3,300,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata T9

- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt ...

3,000,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata T8

- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt ...

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata T8A

- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt ...

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 879C

- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt ...

Thiết Bị Kiểm Soát Cửa Gigata F04

- Quản lý đến 1500 dấu vân tay + 1500 thẻ cảm ứng - ...

3,300,000 ₫
Trang 1/2