Real Time Web Analytics

Gigata

Đầu Đọc Vân Tay Gigata ZK7500

Đầu đọc vân tay Kết nối với máy tính qua cổng USB Đèn xanh + tiếng beep ...

1,699,000 ₫

Máy Chấm Công Gigata 909

Quản lý đến 30.000 thẻ cảm ứng Dung lượng bộ nhớ 50.000 In/Out khi ...

3,200,000 ₫

Máy Chấm Công Gigata SC700

Quản lý đến 30.000 thẻ cảm ứng Dung lượng bộ nhớ 100.000 In/Out. Đọc ...

3,300,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata T9

- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp. - Quản lý đến ...

3,000,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata T8

- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp. - Quản lý đến ...

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata T8A

- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp. - Quản lý đến ...

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 879C

- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp - Quản lý đến ...

Thiết Bị Kiểm Soát Cửa Gigata F04

- Quản lý đến 1500 dấu vân tay + 1500 thẻ cảm ứng - Dung lượng chấm ...

3,300,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 839

Quản lý đến 3.000 dấu vân tay& 3000 Thẻ cảm ứng + Password Một người có ...

3,499,000 ₫
Trang 1/2