Real Time Web Analytics

Gigata

Thiết Bị Kiểm Soát Cửa Gigata F04

- Quản lý đến 1500 dấu vân tay + 1500 thẻ cảm ứng - Dung lượng chấm ...

3,300,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 839

Quản lý đến 3.000 dấu vân tay& 3000 Thẻ cảm ứng + Password Một người có ...

3,499,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 779

Quản lý đến 3.000 dấu vân tay& 3000 Thẻ cảm ứng + Password Một người có ...

3,450,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 777

Công suất chứa 500 dấu vân tay Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 30.000 lần chấm ...

2,900,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 779A

Quản lý đến 3.000 dấu vân tay& 3000 Thẻ cảm ứng + Password Một người có ...

4,400,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 839A

Quản lý đến 3.000 dấu vân tay& 3000 Thẻ cảm ứng + Password Một người có ...

4,500,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata FA-113

Quản lýđến 3.000 dấu vân tay & 1200 khuôn mặt Dung lượng nhớ 100.000 ...

7,500,000 ₫

Đầu Đọc Vân Tay Gigata ZK7500

Đầu đọc vân tay Kết nối với máy tính qua cổng USB Đèn xanh + tiếng beep ...

1,699,000 ₫

Máy Chấm Công Gigata 909

Quản lý đến 30.000 thẻ cảm ứng Dung lượng bộ nhớ 50.000 In/Out khi ...

3,200,000 ₫
Trang 1/2