Real Time Web Analytics

Gigata

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 839

Quản lý đến 3.000 dấu vân tay& 3000 Thẻ cảm ứng + ...

3,499,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 779

Quản lý đến 3.000 dấu vân tay& 3000 Thẻ cảm ứng + ...

3,450,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 777

Công suất chứa 500 dấu vân tay Dung lượng bộ nhớ lưu ...

2,900,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 779A

Quản lý đến 3.000 dấu vân tay& 3000 Thẻ cảm ứng + ...

4,400,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 839A

Quản lý đến 3.000 dấu vân tay& 3000 Thẻ cảm ứng + ...

4,500,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata FA-113

Quản lýđến 3.000 dấu vân tay & 1200 khuôn mặt Dung lượng ...

7,500,000 ₫

Đầu Đọc Vân Tay Gigata ZK7500

Đầu đọc vân tay Kết nối với máy tính qua cổng ...

1,699,000 ₫

Máy Chấm Công Gigata 909

Quản lý đến 30.000 thẻ cảm ứng Dung lượng bộ nhớ ...

3,200,000 ₫

Máy Chấm Công Gigata SC700

Quản lý đến 30.000 thẻ cảm ứng Dung lượng bộ nhớ ...

3,300,000 ₫
Trang 1/2