Real Time Web Analytics

Máy chấm công

Máy Chấm Công Vân Tay Mita 7789

Quản lý đến 3.000 dấu vân tay + 3000 thẻ + Password Một gười có thể ...

4,199,000 ₫

Máy Chấm Công Mita 9000C

Dung lượng lưu trữ trong máy 50.000 lần chấm thẻ Công suất chứa 30.000 ...

3,400,000 ₫

Máy Chấm Công Wise Eye Wse 9079

Công suất: 8000/10,000 vân tay + thẻ cảm ứng, chip Intel xử lí nhanh Bộ ...

4,990,000 ₫

Máy Chấm Công Uchlda F395

Dung lượng bộ nhớ: 200.000 lần Quản lý 3.000 dấu vân tay. Mật khẩu Kết ...

10,250,000 ₫

Máy Chấm Công Silicon TA20

Số vân tay tích hợp: 3000 Giao dịch lưu trữ: 120.000 Thời gian lưu trữ ...

4,250,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata T8

- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp. - Quản lý đến ...

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 6868

Công suất chứa 4000 dấu vân tay + 4000thẻ + 4000 Password Sử dụng Chip ...

4,100,000 ₫

Máy Chấm Công Mita 9000

Công suất chứa 30.000 thẻ cảm ứng Dung lượng lưu trữ trong máy 50.000 ...

3,200,000 ₫

Máy Chấm Công Wise Eye Wse 9039

Công suất: 8000/10,000 vân tay + thẻ cảm ứng, chip Intel xử lí nhanh Bộ ...

6,150,000 ₫
Trang 1/11