Real Time Web Analytics

Máy chấm công

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata 777

Công suất chứa 500 dấu vân tay Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 30.000 lần chấm ...

2,900,000 ₫

Máy Chấm Công Mita T500

Công suất 200 vân tay & 2000 thẻ cảm ứng Password bảo vệ máy & mở cửa ...

1,999,000 ₫

Máy Chấm Công Wise Eye Wse 268

Công suất: 500 vân tay Pin lưu điện dùng trong 4 giờ Bộ nhớ trong : ...

2,500,000 ₫

Máy Chấm Công Uchlda C8T

Quản lý 3.000 dấu vân tay. Mật khẩu Sử dụng Chip xử lý intel của ...

3,899,000 ₫

Máy Chấm Công Silicon TA10

Số vân tay tích hợp : 3000 Giao dịch lưu trữ : 120.000 Thời gian lưu ...

3,750,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Gigata T9

- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp. - Quản lý đến ...

3,000,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay Mita 7789

Quản lý đến 3.000 dấu vân tay + 3000 thẻ + Password Một gười có thể ...

4,199,000 ₫

Máy Chấm Công Mita 9000C

Dung lượng lưu trữ trong máy 50.000 lần chấm thẻ Công suất chứa 30.000 ...

3,400,000 ₫

Máy Chấm Công Wise Eye Wse 9079

Công suất: 8000/10,000 vân tay + thẻ cảm ứng, chip Intel xử lí nhanh Bộ ...

4,990,000 ₫
Trang 1/11