Real Time Web Analytics

Motorolla

Máy bộ đàm Motorolla SMP418

- Băng tần sử dụng: VHF /UHF - Dải tần số hoạt ...

1,450,000 ₫

Máy bộ đàm Clarigo-418

- Băng tần sử dụng: VHF /UHF - Dải tần số hoạt ...

1,900,000 ₫

Máy bộ đàm Motorolla CP1100

- Băng tần sử dụng: VHF / UHF - Dải tần số hoạt ...

3,200,000 ₫

Máy bộ đàm Motorolla CP328 Plus

- Cự ly liên lạc lý tưởng: 5 km - Công suất phát: 5 W - ...

1,700,000 ₫

Máy bộ đàm Motorolla GP344

- Băng tần sử dụng: UHF - Dải tần số hoạt động: 403 - ...

1,190,000 ₫

Máy bộ đàm Motorolla MagOne A8

- Băng tần sử dụng: VHF - Dải tần số hoạt động: 136 - ...

2,150,000 ₫