Real Time Web Analytics

Kenwood

Máy bộ đàm Kenwood 3107

- Dãy tần: UHF 400-470Mhz. - Số kênh: 16 kênh - Công suất ...

1,050,000 ₫

Máy bộ đàm Kenwood TK03

- Công suất phát: 1.5W - Cự ly liên lạc: 0.5 ~ 2Km. - ...

1,350,000 ₫

Máy bộ đàm Kenwood TK3207

- Dãy tần : VHF 136-174MHz; UHF 400-440MHz, 450-470MHz - Số kênh : ...

1,050,000 ₫

Máy bộ đàm Kenwood TK3290

- Dải tần: UHF 400-420 MHz ; 450-470MHz - Công suất phát: 4W - ...

1,050,000 ₫

Máy bộ đàm Kenwood TKP701

- Băng tần sử dụng: VHF - Dải tần số hoạt động: VHF ...

1,950,000 ₫

Máy bộ đàm Kenwood TK2407 (VHF)

- Dải tần số: TK-2407: 136 – 174MHz (VHF), TK-3407: 400 – ...

3,640,000 ₫

Máy bộ đàm Kenwood TK3407 (UHF)

- Dải tần số: TK-2407: 136 – 174MHz (VHF), TK-3407: 400 – ...

3,740,000 ₫

Máy bộ đàm Kenwood TK720

- Dãy tần: UHF 400-440MHz, 450-470MHz - Số kênh: 16 kênh tần ...

1,100,000 ₫

Máy bộ đàm Kenwood TK3206

- Dãy tần : VHF 136-150Mhz, 150-174MHz - Số kênh: 16 kênh tần ...

1,150,000 ₫