Real Time Web Analytics

Vdtech

Đầu Ghi Hình Vdtech VDT 2700SDI.2

Chuẩn hình "1080P @30fps (SMPTE 292) PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 ...

5,999,000 ₫

Đầu Ghi Hình Vdtech VDT 3600SDI.2

Chuẩn hình"720P @30fps (SMPTE 292) Ngõ vào hình 8 kênh HD-SDI ...

9,799,000 ₫

Đầu Ghi Hình Vdtech VDT 2700AHD

Chuẩn nén hình H264 Chuẩn nén âm thanh G.711A Chuẩn hình ...

2,299,000 ₫

Đầu Ghi Hình Vdtech VDT - 3600AHD

Chuẩn nén âm thanh G.711A Chuẩn hình PAL (625 line, 50fps)/NTSC ...

3,599,000 ₫

Đầu Ghi Hình Vdtech VDT 2700AHDL

Chuẩn nén hình H264 Chuẩn nén âm thanh G.711A Chuẩn hình PAL ...

1,399,000 ₫

Đầu Ghi Hình Vdtech VDT - 3600AHDL

Chuẩn nén hình H264 Chuẩn nén âm thanh G.711A Chuẩn hình ...

1,899,000 ₫

Đầu Ghi Hình Vdtech VDT 2700CVI

Chuẩn nén hình ảnh H264 Chuẩn nén âm thanh G.711A Chuẩn ...

2,399,000 ₫

Đầu Ghi Hình Vdtech VDT - 3600CVI

Ngõ vào hình 8 kênh CVI & 4 kênh Camera IP Chuẩn nén âm thanh ...

3,499,000 ₫

Đầu Ghi Hình Vdtech VDT 4500CVI

Ngõ vào hình 16 kênh CVI Chuẩn nén âm thanh G.711A Chuẩn ...

8,099,000 ₫