Real Time Web Analytics

Avtech

Đầu Ghi Hình Avtech AVC746ZBD

CHUẨN NÉN: H.264 Output: VGA hoặc Monitor Video Loop Output: 08 Cổng

8,199,000 ₫

Đầu Ghi Hình Avtech KPD677HA

Chuẩn nén: H.264 Output: Mornitor, VGA ,HDMI HDD: 2 Sata, 1Sata Upto ...

4,999,000 ₫

Đầu Ghi Hình Avtech AVC796HA

Chuẩn nén: H.264 Output: VGA , HDMI, Monitor Video Loop Output: 8 ...

6,899,000 ₫

Đầu Ghi Hình Avtech AVC706H

Chuẩn nén: H.264 Output: VGA, HDMI, Monitor Video Loop Output: 08 ...

6,899,000 ₫

Đầu Ghi Hình Avtech AVC708H

Chuẩn nén: H.264 Output: VGA, HDMI, Monitor Video Loop Output: 16 ...

8,799,000 ₫

Đầu Ghi Hình Avtech AVC798HA

Chuẩn nén: H.264 Output: VGA , HDMI, Monitor Video Loop Output: 16 ...

7,699,000 ₫

Đầu Ghi Hình Avtech KPD679HA

Chuẩn nén: H.264 Output: Mornitor, VGA, HDMI HDD: 2 Sata, 1Sata Upto ...

5,699,000 ₫

Đầu Ghi Hình Avtech AVH0401

H.264 / MPEG4 / MJPEG Cổng vào video: 4 cổng LAN Cổng ra video: HDMI, ...

5,599,000 ₫

Đầu Ghi Hình Avtech AVH0801

Cổng ra video: HDMI, output 1920 x 1080 Cổng vào video: 8 cổng LAN ...

5,999,000 ₫
Trang 1/2