Real Time Web Analytics

J-Tech

Đầu ghi Hình IP J-Tech JT-HD1124

24 kênh dùng cho camera IP chuẩn VGA hoặc 16 kênh dùng cho camera IP ...

9,999,000 ₫

Đầu ghi hình J-TECH JT-2024C

Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080 Hổ trợ 4 Sata HDD ...

7,499,000 ₫

Đầu ghi Hình IP J-Tech JT-HD1132

32 kênh dùng cho camera IP chuẩn VGA hoặc 24 kênh ...

1,350,000 ₫

Đầu ghi hình J-TECH JT-hd2032s

Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080 Hổ trợ 2 Sata HDD ...

9,199,000 ₫

Đầu ghi hình J-TECH JT-104D

Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080 Hổ trợ 1 ổ cứng ...

1,950,000 ₫

Đầu ghi hình J-TECH JT-104C

Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080 Hổ trợ 2 Sata HDD ...

1,999,000 ₫

Đầu ghi hình J-TECH JT-204

Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080 Hổ trợ 1 ổ cứng ...

1,650,000 ₫

Đầu ghi hình J-TECH JT-HD1104S

Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080 . Hổ trợ 1 ổ cứng ...

2,750,000 ₫

Đầu ghi hình J-TECH JT-04C

Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080 Hổ trợ 1 ổ cứng ...

1,500,000 ₫
Trang 1/4