Real Time Web Analytics
Cảnh báo
  • JFolder::create: Could not create directoryPath: /home/namvietsoft
lỗi
  • Could not create path /home/namvietsoft/public_html/logs to store log information. Check your folder /home/namvietsoft/public_html/logs permissions.
  • vmError: Couldnt create thumb, file not found /home/pcrxixid/namvietsoft.com/images/stories/virtuemart/product/Tem cứng loại lớn ABS.jpg
  • Could not write in file /home/namvietsoft/public_html/logs/com_virtuemart.log.php to store log information. Check your file /home/namvietsoft/public_html/logs/com_virtuemart.log.php permissions.
  • vmError: Couldnt create thumb, file not found /home/pcrxixid/namvietsoft.com/images/stories/virtuemart/product/Tem cứng loại lớn ABS.jpg
  • Could not write in file /home/namvietsoft/public_html/logs/com_virtuemart.log.php to store log information. Check your file /home/namvietsoft/public_html/logs/com_virtuemart.log.php permissions.
  • vmError: Couldnt create thumb, file not found /home/pcrxixid/namvietsoft.com/images/stories/virtuemart/product/Tem cứng loại lớn kèm đinh ghim Checkpoint.jpg
  • Could not write in file /home/namvietsoft/public_html/logs/com_virtuemart.log.php to store log information. Check your file /home/namvietsoft/public_html/logs/com_virtuemart.log.php permissions.
  • vmError: Couldnt create thumb, file not found /home/pcrxixid/namvietsoft.com/images/stories/virtuemart/product/Tem cứng loại lớn kèm đinh ghim Checkpoint.jpg

Warning: fopen(/home/namvietsoft/public_html/logs/com_virtuemart.log.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/pcrxixid/namvietsoft.com/administrator/components/com_virtuemart/helpers/config.php on line 439

Warning: fopen(/home/namvietsoft/public_html/logs/com_virtuemart.log.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/pcrxixid/namvietsoft.com/administrator/components/com_virtuemart/helpers/config.php on line 439

Warning: fopen(/home/namvietsoft/public_html/logs/com_virtuemart.log.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/pcrxixid/namvietsoft.com/administrator/components/com_virtuemart/helpers/config.php on line 439

Tem cứng kèm đinh ghim HP01

Giá: 1,950 ₫
Vui Lòng Gọi:
0945 13 15 17
0909 13 15 17
Mô tả

Tem cứng kèm đinh ghim (màu đen) Kích thước: 48*42mm.
1000 cái/ thùng
Bảo hành 2 năm