Real Time Web Analytics

Cổng Từ An Ninh AM001

Giá: 21,500,000 ₫
Vui Lòng Gọi:
0945 13 15 17
0909 13 15 17
Mô tả

Cổng Từ An Ninh AM001

+ Gồm: 02 anten , 01 bộ nguồn.

+ Khoảng cách tối ưu: 1.10m-2.3m.

+ Digital AM 58 Khz system