Real Time Web Analytics

Bộ siêu gỡ tem cứng loại lớn DT02

Giá: 750,000 ₫
Vui Lòng Gọi:
0945 13 15 17
0909 13 15 17
Mô tả

Bộ siêu gỡ tem cứng loại lớn
Kích thước: 75x45mm
Lực hút:≧ 7500-12000GS
Trọng lượng: 550g