Real Time Web Analytics

Camera Dome VANTECH

CAMERA VANTECH VP-1802

- Cảm biến ảnh 1/3" SONY Color CCD - Độ phân giải cao: Chế độ màu: 600 ...

CAMERA VANTECH VP-4703

- Cảm biến ảnh 1/3” 960H CCD - Độ phân giải cao 800 TV Lines

CAMERA VANTECH VT-2503

- Cảm biến ảnh 1/3" SONY Color CCD - Độ phân giải chế độ màu 700 TV Lines

CAMERA VANTECH VT-3210H

- Độ phân giải: chế độ màu 600 TV Lines - Mức sáng tối thiểu: 0.1Lux@ ...

CAMERA VANTECH VP -1403

- Cảm biến ảnh 1/3” 960H CCD - Độ phân giải cao 800 TV Lines

CAMERA VANTECH VP-3701

- Cảm biến ảnh 960H CCD - Độ phân giải cao trên 650 TV Lines

CAMERA VANTECH VP-4711

- Camera Day & Night - Độ phân giải cao 600 TV Lines (màu); 650 TV Lines ...

CAMERA VANTECH VT-3012A

- Cảm biến ảnh 1/3" SONY Color CCD - Độ phân giải: chế độ màu 600 TV ...

CAMERA VANTECH VT-3211HI

- Cảm biến ảnh 1/3" SONY Color CCD - Độ phân giải chế độ màu 600 TV ...

Trang 1/9