Real Time Web Analytics

Camera IP J-TECH

CAMERA IP J-TECH JT-HD5110 (1280X720P)

+ Camera IP có độ phân giải cao HD JT-HD5110 (1280x720p) / HD5110B ...

CAMERA IP J-TECH JT-HD5115W (1280X720P)

+ Kết nối mạng không dây Wifi chuẩn 802.11b/g/n. + Áp dụng công nghệ ...

CAMERA IP J-TECH JT-HD5118 (1280X720P)

Camera IP có độ phân giải cao HD 1280x720P cho hình ảnh rõ đẹp.

CAMERA IP J-TECH JT-HD5120 (1280X720P)

Camera IP có độ phân giải cao HD JT-HD5120 (1280x720p) / HD5120A ...

CAMERA IP J-TECH JT-HD5130 (1280X720P)

+ Camera IP có độ phân giải cao HD 1280x720P cho hình ảnh rõ đẹp.

CAMERA IP J-TECH JT-HD5610 (1920X1080P)

+ Camera IP có độ phân giải cao Full HD 1920x1080P cho hình ảnh rõ ...

CAMERA IP J-TECH JT-HD3110 (1280X720P)

Ống kính Mega Pixel 2.8mm cho góc nhìn rất rộng.

CAMERA IP J-TECH JT-HD3210 (1280X720P)

Camera IP có độ phân giải cao HD 1280x720P cho hình ảnh rõ đẹp. Ống kính ...

CAMERA IP J-TECH JT-HD3300 (1280X720P)

+ Ống kính Mega Pixel 6mm cho góc nhìn rất rộng. + Giám sát hình ảnh ...

Trang 1/2