Real Time Web Analytics

Camera IP J-TECH

CAMERA IP J-TECH JT-HD3210 (1280X720P)

Camera IP có độ phân giải cao HD 1280x720P cho hình ảnh rõ đẹp. Ống kính ...

CAMERA IP J-TECH JT-HD3300 (1280X720P)

+ Ống kính Mega Pixel 6mm cho góc nhìn rất rộng. + Giám sát hình ảnh ...

CAMERA IP J-TECH JT-HD5112 (1280X720P)

+ Camera IP có độ phân giải cao HD 1280x720P cho hình ảnh rõ đẹp. + Ống ...

CAMERA IP J-TECH JT-HD5115 (1280X720P)

+ Camera IP có độ phân giải cao HD 1280x720P cho hình ảnh rõ đẹp. + Ống ...

CAMERA IP J-TECH JT-HD5116 (1280X720P)

+ Ống kính Mega Pixel 2.8~12mm cho phép điều chỉnh zoom và lấy nét. Góc ...

CAMERA IP J-TECH JT-HD5600 (1280X720P)

+ Camera IP có độ phân giải cao HD 1280x720P cho hình ảnh rõ đẹp. + Ống ...

CAMERA IP J-TECH JT-HD5630 (1280X720P)

+ Ống kính Mega Pixel 2.8mm cho góc nhìn rộng.

CAMERA IP J-TECH JT-HD4110W (1280X720P, WIFI,

Ống kính Mega Pixel 2.8mm cho góc nhìn rất rộng. Tăng cường thêm ...

CAMERA IP J-TECH JT-HD3610 (1920X1080P)

+ Camera IP có độ phân giải cao Full HD 1920x1080P cho hình ảnh rõ đẹp.

Trang 1/2