Real Time Web Analytics

Phần mềm tính tiền

Phần mềm quản lý Máy Chủ

- Máy chủ lưu trữ dữ liệu, các máy con liên kết tới ...

Phần mềm quản lý Khách Sạn Chuyên Nghiệp

- Quản lý bàn theo khu vực – phân chia theo nhiều tab trên ...

6,000,000 ₫

Phần mềm quản lý Shop Chuyên Nghiệp

- Quản lý, theo dõi doanh thu qua internet, quản lý thông minh, ...

3,500,000 ₫

Phần mềm quản lý Bida Nâng Cao

- Sử dụng cực kỳ đơn giản, thao tác nhanh, gọn, chính ...

2,500,000 ₫

Phần mềm quản lý Máy Con

- Chia sẻ dữ liệu từ máy chủ ra các máy con

Phần mềm quản lý Cafe Chuyên Nghiệp

- Quản lý từ xa qua internet, sử dụng cực kỳ đơn giản, ...

3,500,000 ₫

Phần mềm quản lý Trà Sữa Chuyên Nghiệp

- Sử dụng đơn giản, quản lý theo khu vực với đơn giá ...

6,000,000 ₫

Phần mềm quản lý tiệm vàng

- Quản lý tiệm vàng, quản lý cầm đồ ,siêu thị mini, - ...

6,499,000 ₫